Tracking Glenn Greenberg’s Brave Warrior Advisors Portfolio – Q3 2020 Update